uit liefde voor lichaam en geest

Behandelingen

Al onze behandelingen kaderen binnen de holistische filosofie.
Van nature stroomt alles. Door stress, verkeerde voeding, zwaar werk, te weinig slaap en rust kan in deze stroom een kink in de
kabel komen. Zowel in ons psychisch als in ons fysieke leven. Meestal gaan we dan pijn voelen, stress ervaren of worden we
zelfs ziek. In een holistische benadering zal steeds de mens in zijn geheel worden behandeld om genezing en harmonie te
bekomen.
Het is belangrijk om even stil te staan bij de klacht en hoe die ingebed zit in het leven zelf. Vanuit die informatie starten we de
behandeling en geven we advies die je kan toepassen in het dagelijks leven. Dat kan gaan van bewegings- en
ademhalingsoefeningen, stimuleren van creativiteit tot voedingsadvies.
Een therapeutische behandeling duurt minstens één uur. Verschillende technieken kunnen met elkaar gecombineerd worden  . Alles
wordt afgestemd op de persoon.

Life coaching

We geven tips en oefeningen mee die onmiddellijk toepasbaar zijn in het dagelijkse leven waardoor inzicht, verandering en
genezing gemakkelijker kunnen plaatsvinden: