uit liefde voor lichaam en geest

Holisme

Holisme komt van het Griekse woord Holos, wat “heel” betekent. Een holistische visie gaat ervan uit dat lichaam en geest een eenheid vormen. Bedenk maar eens hoeveel invloed de geest heeft op het lichaam en omgekeerd. Holisme is ook de naam die gegeven wordt aan de levensovertuiging waarbij de essentie is, “dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is”. Een holist ziet zichzelf voortdurend als “deel van het geheel” en beschouwt de ander (mens, dier, plant of voorwerp) als “de andere ik”. De holist ziet afgescheidenheid als een illusie, gecreëerd door het denken. In onze maatschappij kennen we natuurlijk allemaal wel de fysiotherapeut, de sportmasseur en de populaire ontspanningsmassages. Maar wat is nu eigenlijk een holistische massage?

Stromen en blokkeren van energie

Wanneer we emotioneel gedurende langere tijd onder spanning staan, is er een kans dat deze stress zich chronisch vastzet in ons lichaam. Dit betekent dat onze natuurlijke levensstroom stagneert. Beweging is de grondwet van het leven. De natuur is voortdurend in beweging. Kijk maar naar de seizoenen met bijhorende veranderingen in de natuur,de dag die over gaat in de nacht, de evolutie van baby tot bejaarde. Iedere soort en ieder individu heeft zijn eigen plaats en functie en levert een bijdrage aan het grotere geheel. Ook in ons menselijk lichaam is alles stroming en beweging. De ingeademde zuurstof, het voedsel dat we tot ons nemen vindt via het bloed zijn weg naar iedere cel. En elke stof die zijn taak volbracht heeft wordt ook weer uitgescheiden. Onze organen verwerken de door ons opgenomen voedingsstoffen .Onze cellen vernieuwen continu. Onze spieren ontvangen boodschappen van de hersenen, spannen zich aan en laten weer los. En diezelfde hersenen verwerken een permanente informatiestroom vanuit onze zintuigen en onze huid. Ons denken en voelen verloopt via elektrochemische circuits. En zelfs in onze hardste beenderen vindt een voortdurende stroming, beweging en vernieuwing plaats. Het leven is dus een voortdurend bewegende stroom van energie en alle facetten van dat leven hangen aan elkaar vast. In elk proces van beweging kan een kink in de kabel komen. Zowel in ons fysieke als in ons psychisch leven. Door stress, verkeerde voeding, zwaar werk, te weinig slaap en rust…, kan in deze stroom een obstructie komen. Meestal gaan we dan pijn voelen, stress ervaren of worden we zelfs ziek. Dit noemen we dan blokkades die optreden

Holistische massages

Bij een holistische benadering van genezen of evenwicht herstellen, worden lichaam en geest samengebracht tot één samenwerkend geheel en wordt niet alleen het defect onderdeel van het lichaam’ gerepareerd’. De mens zal steeds in zijn geheel worden behandeld, om blokkades op te heffen en genezing en harmonie te bekomen. Bij een holistische massage worden klachten of symptomen niet onderdrukt of weggemasseerd, maar juist gebruikt om duidelijkheid te geven. Je leert zo om contact te maken met je lichaam. Je leert je lichaam opnieuw kennen en voelen. We oefenen vooral invloed uit op het vegetatieve systeem van het lichaam. Hierdoor leert het zich opnieuw ontspannen. Blokkades en overprikkeling van het natuurlijke systeem lopen parallel met een overprikkeling van ons vegetatieve zenuwstelsel, dat op zijn beurt zo bepaalde organen en functies kan verstoren. Het is nu vooral via dat vegetatieve zenuwstelsel, dat holistische massages invloed gaan uitoefenen en de natuurlijke balans van het lichaam gaan herstellen. Het is dus van groot belang in te zien dat een holistische massage ook preventief werkt ter voorkoming van pijn, blokkades of ziekte, omdat ze gericht is op het in balans brengen van het natuurlijke evenwicht tussen lichaam en geest. Op die manier bevordert ze het zelfhelend vermogen van het lichaam. In onze maatschappij zijn wij niet echt vertrouwd met deze manier van zelfzorg. Wij zien massages nog steeds te veel als een herstel na schade. Het wordt dringend tijd dat we massages en lichaamswerk leren zien als een natuurlijke behoefte en dat we meer leren genieten van een massage en de daaruit voortvloeiende helende kracht. Geniet dus meer van een helende massage voor je ziek wordt!!!